(36) „…de követni fogsz később…” (János 13,36–38)

JÉZUS MEGRENDÜLÉSE RÁMUTAT ARRA, HOGY Ő ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ (21). – 1. Jézus az, aki megrendülése ellenére is, Júdás kárhozatos árulásában és Péter gyarló „tagadásában” is meglátja, és engedelmesen elfogadja Isten megváltó, tökéletes tervét, miattunk, érettünk, helyettünk (27); – hogy aztán megdicsőüljön, feltámadjon az Emberfia, és ezáltal Isten dicsőüljön meg Őbenne (31). – 2. Ekkor egyértelművé lesz, hogy Ő a Megváltó. Isten megdicsőíti Fiát, Őáltala pedig megdicsőít minket is, vagyis az Ő dicsősége, örök élete felragyog a mi életünkön is, amely minden péteri önhitt fogadkozást, hívő magabiztosságot (37), képmutató kegyes mázas tagadást, árulást (38) megítél, megbocsát, eltöröl, kitöröl, majd lehetetlenné tesz (36); – hiszen kalodában a gonosz, bár ott még tombol! – 3. Még egy kicsit várni kell a teljes megoldásra, az Ő visszajöveteléig (33). Most nem követsz még igazán, de később majd valóban követni fogsz! – ígéri Jézus Péternek (36).*

Példabeszédek 28,17–28

511. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Így, a feltámadott, megdicsőült Úrral közösségben még a krisztusi, testvéri szeretet új parancsolatának figyelembe vételére is van esélyünk (34–35).

Megosztom Facebookon!
Megosztom Twitteren!
Megosztom Tumblren!

Source: http://igemellett.blog.hu/