Posts by refdunantul

(5) „Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.” (1Mózes 20)

(5) „Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.” (1Mózes 20)

BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK (Máté 5,8). – 1. Abimelek, Gerár királya nem tudta, hogy Sára Ábrahám felesége, hiszen Ábrahám a...

(13) „…eljutott az Úrhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak.” (1Mózes 19)*

(13) „…eljutott az Úrhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak.” (1Mózes 19)*

SZABADSÁG ÉS SZABADULÁS. – 1. Van itt, ebben a fejezetben minden. Ma úgy mondanánk, micsoda színes világ, nyíljon szabadon minden...

(2) „…földre borult…” (1Mózes 18)

(2) „…földre borult…” (1Mózes 18)

A HIT LEBORULÁS ISTEN ÉS EGYMÁS ELŐTT. – 1. Ábrahám három férfit látott, a nappali hőség elviselhetetlen idején. Ilyenkor messze...

(7) „…örök szövetségre…” (1Mózes 17)

(7) „…örök szövetségre…” (1Mózes 17)

SZÖVETSÉGBEN ISTENNEL. – 1. Ábrahám utódiból királyok is származnak (6), legvégül a királyok királya, a Megváltó Úr. Isten Őrá nézve...

(13) „Te vagy a látás Istene. Én is láthattam itt, aki engem látott.” (1Mózes 16)*

(13) „Te vagy a látás Istene. Én is láthattam itt, aki engem látott.” (1Mózes 16)*

A LÁTÁS. – 1. Az ember sokszor csak a saját baját látja, türelmetlen lesz, „jogi” megoldást keres. A jogi megoldások...

(10) „…kettéhasította őket…” (1Mózes 15)

(10) „…kettéhasította őket…” (1Mózes 15)

ÖRÖMHÍR A SZÉTSZABDALT, HASADT VILÁGNAK. – 1. Akkor látomásban szólt, ma mindenek előtt Igéjében szól az Úr (1). Amikor az...

(20) „…áldott a Felséges Isten…” (1Mózes 14)

(20) „…áldott a Felséges Isten…” (1Mózes 14)

ÁLDOTT AZ ISTEN – 1. Négy keleti király megtámadott öt kánaáni városkirályságot, legyőzték őket, lakóit foglyul ejtették, a városokat kifosztották....

(6) „Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek…” (1Mózes 13)*

(6) „Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek…” (1Mózes 13)*

ISTEN ÁLDÁSA. – 1. Azért egyszer el kellene gondolkodnunk azon, hogy „hívőként” is milyen kérlelhetetlenek vagyunk, ha a saját „javainkról”,...

(1) „Az Úr ezt mondta Ábrámnak.” (1Mózes 12) A HITRŐL.

(1) „Az Úr ezt mondta Ábrámnak.” (1Mózes 12) A HITRŐL.

– 1. A hit mindig az élő Isten bennünket megszólító kegyelmével kezdődik (1); – áldást ígér, vagyis olyan „mennyei, krisztusi...

(6) „És most semmi sem gátolja őket…” (1Mózes 11)*

(6) „És most semmi sem gátolja őket…” (1Mózes 11)*

MAI BÁBEL. – 1. A ma embere folyamatosan képernyő előtt ül, valamit nyomkod. Közben állandóan „pittyen” valami. Így véleményezzük, dolgoztatjuk,...