Előszó

Ajánlás a szentkirályszabadjai gyülekezeti zenekar anyagához – 2018.01.08.

Isten Fia megszabadít A Szentkirályszabadjai Református Egyházközség gyülekezeti zenekarának 3. CD-je a Reformáció 500. évfordulójának esztendejében jelenhet meg, 2017. karácsonyán....

Előszó a Tarsoly Kiadónak – 2017.12.05.

A Krisztus szeretete szorongat minket Örömmel írok ajánlást a Tarsoly Kiadó háromkötetes sorozatának záró kötete elé, amely a Magyarországi Evangélikus...

Más emberré leszel – előszó az “Újjá lesz I.” kötethez – 2017.11.15.

Más emberré leszel Előszó az „Újjá lesz” kötethez   „…más emberré leszel.” (1Sámuel 10,6) „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új...

Magyarázatos Biblia előszó – 2017.11.15.

ELŐSZÓ   Isten iránti hálaadással adjuk át a Magyar Bibliatársulat tagegyházai gyülekezeteinek és minden magyar nyelven olvasó, közelben és távolban...

“Fordulj hozzánk, Uram!” kötet előszava – 2017.10.25.

„Fordulj hozzánk, Uram!” (Zsoltárok 90,13) A 90. zsoltár imádsága lett a címe ennek az igehirdetés kötetnek. Nemcsak azért, mert a...

Előszó a “Reformáció 500” dunántúli igehirdetés kötetbe – 2017.09.30.

Isten Igéjének hirdetése Isten beszéde Ajánlás a kilencedik dunántúli református igehirdetés-kötethez   A Dunántúli Református lelkészek igehirdetéseit tartalmazó sorozat kilencedik...

Előszó a 2018. évi határidőnaplóhoz – 2017.09.03.

Nem enged el… „…a sötétség rátok ne boruljon…” (János 12,34–36) MICSODA ÖRÖMHÍR, NEM BORUL RÁNK A SÖTÉTSÉG! – 1. Az...

Előszó a Pápai Heidelbergi Káté Faximile Kiadásához – 2017.07.11.

Tudom, kinek hiszek! A Dunántúli Református Egyházkerület vezérigéje a Reformáció 500. évfordulójának évében Pál apostol bátor bizonyságtétele: „Tudom, kinek hiszek!”...

Több az élet II.

A világ egészének krisztusi szemlélete „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az Ő akaratának titkát, amelyet kijelentett Őbenne, az...

A világ egészének szemlélete – Ajánló Farkas József “Több az élet 2” kötetéhez

A világ egészének krisztusi szemlélete „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az Ő akaratának titkát, amelyet kijelentett Őbenne, az...