Márk evangéliuma

A legnagyobb dolog – igehirdetés 2016.12.24.

„(7) Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából  (8) és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a...

Az ötezer ember megvendégelésének homiletikuma

Az ötezrek megvendégelése (Máté 14,13-21; Márk 6,34-44; Lukács 9,10-17; János 6,1-59) – Egy igeszakasz (textus) homiletikuma olyan alap, amelyre építkezni lehet; olyan...

Igehirdetés 2016.01.17. – Jézus meggyógyít egy leprást – Márk 01,40-45

Jézus meggyógyít egy leprást „40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz....

Farkas József igehirdetései Márk evangéliuma alapján

Nem vagy messze Isten országától Ajánló sorok Farkas József Márk evangéliuma alapján elhangzott igehirdetéseihez Az ember szívesen üldögél padon, megpihen,...